Thông tin

AMADA Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến “GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRONG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM”

  • 18/08/2021

AMADA VIETNAM xin thông báo lịch sự kiện của chúng tôi như sau:

  • GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRONG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM (Webinar)
  • Thời gian : Ngày 27/8/2021 (Thứ sáu) từ 10:00- 11:30

Nhấn vào đây để có thêm thông tin.

Back to Top
Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Amada Việt Nam