Thông tin

HỘI THẢO BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ MÁY VÀ CHÀY CỐI (Seminar)

  • 13/10/2020

HỘI THẢO BẢO DƯỠNG BẢO TRÌ MÁY VÀ CHÀY CỐI (Seminar)

 

Thời gian : Ngày 30/10/2020

 

Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật Amada tại Hà Nội.

 

Nhấn vào đây để có thêm thông tin.

Back to Top
Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Amada Việt Nam