Thông tin

HỘI THẢO VỀ CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NGÀNH GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM (Webinar)

  • 13/10/2020

HỘI THẢO VỀ CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NGÀNH GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM (Webinar)

 

Thời gian : Ngày 28/10/2020

 

Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật Amada tại TP Hồ Chí Minh.

 

Nhấn vào đây để có thêm thông tin.

Back to Top
Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Amada Việt Nam