Thông tin

AMADA tham dự METALEX2019 (Thái Lan) tại Trung tâm hội trợ Triển Lãm Thương mại Quốc tế Băng Cốc (BITEC), Thái Lan (20-23/11/2019)

  • 23/10/2019

▇ AMADA tham dự triển lãm METALEX2019 (Thái Lan)

● Ngày : 20-23 tháng 11 năm 2019
● Địa điểm : Trung tâm Hội trợ triển lãm Thương mại Quốc tế Băng Cốc (BITEC), Thái Lan
● Gian hàng : Hội trường 100, gian AY01
● URL : https://www.metalex.co.th/en/home/

Back to Top
Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Amada Việt Nam