Thông tin

AMADA tham dự triển lãm MTA VIETNAM2019 tại Trung Tâm Hội nghị và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), Việt Nam ( 2/7-5/7)

  • 18/06/2019

▇ AMADA tham dự triển lãm MTA VIETNAM2019 (Việt Nam)

● Ngày : 2/7-5/7/2019
● Địa điểm : Trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), Việt Nam
● Gian hàng : AE4-1
● URL : http://mtavietnam.com/vi-vn/
Back to Top
Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Amada Việt Nam